Kontakt

Wódki Regionalne
Produkcja Dystrybucja Sprzedaż

Wódki Regionalne Sp.z o.o.
ul. Wiślańska 56A
43-370 Szczyrk
Zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej,VIII Wydział gospodarczy KRS,
NR KRS: 0000403359
NIP: PL9372659668
REGON :242770549
Kapitał zakładowy : 50 000zł
siedziba: Szczyrk, Wiślańska 56A
filia: Radom, Warszawska 53

www.wodkiregionalne.pl
biuro@wodkiregionalne.pl
tel. 669 203 220
tel. 600-466-763 (Śląsk, Małopolska)
tel. 791 92 92 62
tel. 601 88 99 58
fax 33 445 42 16
Twoje imię / nazwa / nick


Twój e-mail (wymagane)


Twoja wiadomość

captcha przepisz kod w pole wyżej..

Administrator danych osobowych

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest spółka: Wódki Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Szczyrku, przy ul. Wiślańskiej 56A.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania lub w innych sprawach, w których Pani/Pan kontaktuje się z nami wykorzystując formularz kontaktowy.

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych, czy praw jakie Pani/Panu w związku z tym przysługują, proszę o przesłanie maila na adres rodo@wodkiregionalne.pl.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest właściwa obsługa naszych Klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas pytania (tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: „RODO”).

Dane będą przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi księgowe, oraz IT przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z nami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Poza wymienionymi podmiotami Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez nas przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie łączy się z brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych?

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z nami korzystając z podanego wyżej adresu mailowego.

Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.